Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerkt ForMacMinds uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ForMacMinds met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens worden er van u verwerkt.

ForMacMinds verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

De mogelijke gegevens die ik van u verwerk zijn:

 • NAW-gegevens
 • Emailadres, mobiel en vast telefoonnummer
 • Inloggegevens van diverse diensten
 • Gegevens over de computer/smartphone/tablet die u gebruikt
 • Gegevens over de configuratie van uw (draadloze) netwerk, backupfaciliteiten en/of server

Doeleinde

ForMacMinds verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

ForMacMinds zal nooit uw gegevens verkopen aan anderen, tevens zal ik u geen ongevraagde marketinguitingen of nieuwsbrieven versturen.

Gegevens deling met derden.

ForMacMinds deelt uw gegevens, maar uitsluitend datgene dat nodig is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening, inloggegevens zullen niet worden gedeeld:

 • Met mijn administratiekantoor, voor de btw-aangifte en belastingaanslag
 • Met de Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn administratie
 • Met Ficsbook, de dienst welke ik gebruik voor de facturatie.

Beveiliging van je gegevens

ForMacMinds neemt de beveiliging van uw gegevens uiteraard serieus. Mocht u het vermoeden hebben dat er toch gegevens zijn misbruikt of niet voldoende zijn beveiligd, neemt u dan direct contact met mij op via de vermelde contact gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Bewaartermijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@formacminds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ForMacMinds is verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren conform de fiscale wettelijke bewaarplicht.

 

Mocht u vragen hebben of feedback neemt u dan svp contact met mij op.

https://formacminds.nl/contact/